ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Πρωινό - μεσημεριανό
 • Ιατρική παρακολούθηση
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Μεταφορά από και προς το σταθμό
 • Πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας για το νηπιαγωγείο
 • Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Κουκλοθέατρο, κηπουρική, ιππασία, θεατρικό παιχνίδι
 • Εξωτερικοί ξεχωριστοί χώροι - παιδική χαρά για κάθε ηλικία (και για βρέφη, απομονωμένη από τους υπόλοιπους χώρους)
 • Ποδηλατοδρόμιο 120τ.μ., για εκμάθηση κυκλοφοριακής αγωγής
 • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για γυμναστική (από 2,5 ετών)